ANNO JMK

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje

 

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje (ANNO JMK) je zájmovým sdružením právnických osob, které založili v březnu 1998 zástupci deseti brněnských nestátních neziskových organizací (NNO)..

Asociace vznikla za účelem:

Posláním organizace je zejména:

 1. napomáhání rozvoji občanské společnosti,
 2. budování rovnocenného vztahu s orgány státní správy i místní samosprávy,
  představiteli politických stran a zástupci podnikatelského sektoru,
 3. společné prosazování úprav legislativních norem, které se dotýkají činnosti NNO,
 4. koordinace společných zájmů v oblasti finanční, legislativní a informační,
 5. prohloubení vzájemné informovanosti mezi členy Asociace a koordinace jejich aktivity,
 6. vybudování a provoz Informačního a poradenského centra pro brněnské NNO,
  a brněnskou veřejnost (od roku 2000 v provozu dvě pracoviště)
 7. společná prezentace neziskového sektoru vůči odborné i laické veřejnosti, médiím a podnikatelskému sektoru,
 8. odborná činnost v rámci pracovních skupin ANNOJMK.

Věstníky ANNO

Stručný obsah

Věstník 2011 - 1

13.Valná hromada ANNO JMK, tvorba databáze NNO, seminář "Nová média a sociální sítě...", projekt MPSV Vzdělávejte se pro růst

Věstník 2011 - 2

ANNO na facebooku, konference k projektu Brno-Londýn, diskusní fórum "Řízení lidských zdrojů"

Věstník 2011 - 3

Den pro dobrovolníky  - Kroměříž 3.11.2011, Průvod dobrovolníků Brno - nám.Svobody 3.11.2011, pozvánka na cvičení k XV. Všesokolskému Sletu 2012, Divadlo dětem - divadelní soubor J.K. Tyla - Slatina

Věstník 2011 - 4

Seminář - Právní minimum pro neziskové organizace, Seminář - Evropská psychomotorika v Brně, Národní konference Venkov 2011, Mezinárodní konference k finanční občanské gramotnosti

Věstník 2011 - 5

Školení na týmovou práci a organizaci, seminář pro žadatele Fondu mikroprojektů, výstava Patchwork na sýpce, Multimelodický fest.

Věstník 2011 - 6

Festival Moje 20. století, výstava Domácí násilí v obrazech a povídkách, výstava výtvarných prací žáků ZŠ Antonínská Brno, interaktivní seminář Řízení projektu.

Věstník 2011 - 7

Autorské čtení z knihy V. Tučapského, konference „Neziskové organizace a jejich samo/financování“, mikulášká nadílka s Divadlem Jarka Lokoše „Proč s čerty šijí čerti“, koncert Akademického pěveckého sdružení Moravan

Věstník 2012 - 8

Veřejná prezentace plánu aktivního stárnutí, OS Ženy 50, Slévárna - Vaňkovka - Vyvolávání duchy Vlněny.

Věstník 2012 - 9

Otevřená výzva pro zástupce neziskového sektoru v ČR, neformální vzdělávání - Hledání společné cesty, ČASPV - Uvítejte jaro v dobré kondici, Přednáška  - Po stopách Lichtenštejnů", ČOS - Aerobic Team 2012

Věstník 2012 -10

Seminář pro žadatele o dotace z dotačního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže, seminář EU 50+, výstava Dobro, dobrovolník, dobrovolnictví, neziskový jarmark,regionální konference "Partnerství NNO, státní správy a samosprávy"