Bodové hodnocení aktivity v roce 2010-11

Do hodnocení budou zařazeny akce od 1.11.2010 – 31.10.2011

Činnost

Body

1 - Jednorázové

 

 

-  vyškolení cvičitele -  II. třída

300

- vyškolení cvičitele -  III. třída

200

- vyškolení cvičitele -   IV. třída

100

- doškolení, cvičitele

100

   

 

2A – Za každého účastníka nebo závodníka

 

 

 

- republikové soutěže

5

- krajské soutěže

5

- regionální soutěže nebo přehlídky

5

- kolektiv stejně x počet cvičenců

 

 - pódiovky (kolektiv)

25

 - soutěže mimo ČR - skupina

200

  

  

2B – Semináře a školení

 

 

- cvičitel

4

- cvičenec – účastník

2

 

 

3 – Účast na …

 

 

- Valné hromadě regionu

100

- Výkonném výboru (každý)

20

- Metodické radě (každé)

20

- republikovém srazu

50

 

 

4 – Zpracování

 

 

- členské základny TJ  (max. 3x za rok)

50

- podkladů pro web za TJ (nové / aktualizované – 1x ročně)

100 / 50

 

 

5 – Rozhodčí, organizátoři, lektoři (na úrovni RC)

 

 

- rozhodčí a organizátor akce, vedoucí družstva

50

- lektor

100

- vyškolení / doškolení rozhodčího  ?? přesun na jednorázové akce 1. ???

 200 / 100

 

 

6 -  Akce pořádané TJ pro veřejnost  (po předchozím nahlášení RC)

 

 

- jednorázově

50

  

  

Aktualizováno 20.06.2011