Úrazové pojištění pro rok 2017

NOVINKA 

Od 1. 1. 2017 jsou členové ČASPV (včetně našich kolektivních členů), a také členové ČUS a dalších organizací, pojištěni pro případ úrazu pojištovnou Kooperativa, a.s. Smlouvu podepsal pro celé sportovní prostředí Český olympijský výbor. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS, tedy i na všechny účastníky akcí, které pořádá ČASPV/KASPV/RCSPV/odobor SPV. Došlo také na změnu formulářů pro nahlášení úrazu, která však s sebou nese jednu nemilou povinnost. Pojišťovna vyžaduje vyplnění části formulář F přímo ošetřujícím lékařem. To znamená, že si musíte vzít tento formulář s sebou k lékaři a ještě za jeho vyplnění zaplatit. Obvyklá částka je 200 Kč. Odměnou zatakto investované peníze je pro Vás navýšení pojistných plnění za většinu úrazů.