ČASPV a pojištovna Generali uzavřeli

 

Pojistnou smlouvu na cestovní pojištění č. 3 2929 00 000

 

Celý text smlouvy (s přílohou č.2) si můžete stáhnout: zde .

Přílohu č.3 si můžete stáhnout: zde .

  

 

Pro usnadnění jsme zpracovali následující manuál

 

 Resp. postup pro uzavření cestovního pojištění u pojišťovny Generali pro členy ČASPV a jejich rodinné příslušníky.

 


  1. Vyberte pro vás vhodnou variantu cestovního pojištění

a.  Produkt MINI

                                                                                i.          Pro Evropu

                                                                               ii.          Pro celý svět

b.  Produkt EXLUSIV

                                                                                i.          Pro Evropu

                                                                               ii.          Pro celý svět

Pozn.: každý produkt obsahuje jiný rozsah pojistného krytí (viz příloha smlouvy)

  1. Zvolte počet osob

   3.    Odešlete požadavek (= vybranou variantu, jména osob včetně jejich rodných čísel, adresy bydliště, kontaktní telefon) na pojišťovací makléřství ORESTES

a.                 E- mailem na adresu: cestovnipojisteni@seznam.cz

b.                 Poštou na adresu: PO Box 56, 252 29 Dobřichovice

c.                 Telefonem na číslo: 777 346 005

 

  1. Obratem obdržíte poštou na zadanou adresu karta pojištění pro každou osobu, smluvní ujednání a prohlášení pojistníka.

  1. Prohlášení pojistníka ihned po vyplnění zašlete na adresu PO Box 56, 252 29 Dobřichovice (sídlo ORESTES).

  1. Zaplaťte jakýmkoliv způsobem na uvedené číslo účtu dle předpisu platby.

                                           Číslo účtu: 211 727 162 / 0300 (Poštovní spořitelna)

                                                Variabilní symbol: rodné číslo

 

  1. Vaše pojistka je platná v momentě připsání Vaší platby na uvedený účet.

  1. Postup hlášení škody je ve smluvních ujednáních.

  1. Smlouva je platná jeden rok, resp. na 365 dní od zaplacení částky.

  1.  V případě zájmu na další rok stačí kontaktovat pojišťovací makléřství ORESTES a bude vám obratem zaslána nová karta.


Pro zájemce o tzv. rizikové sporty (horolezectví, skoky na lyžích, skoky z padáku apod.) je sjednána možnost  rozšíření pojistného v částce 290 / 370Kč (Evropa/svět).

Nabízíme tedy možnost  si připojistit sporty vyjmenované ve všeobecných pojistných podmínkách, které jsou pojistitelné pouze s připojištěním s názvem Sportovec.

Prosíme o  prostudování podmínek a zvážení, zda tyto sporty provozujete.


Zpracoval: Miroslav Zítko ve spolupráci s pojišťovacím makléřstvím ORESTES a Generali,a.s.

 

V Praze 21.11. 2006