Rada RC (dříve výkonný výbor)

Na Valné hromadě 20. 2. 2013 byl zvolen nový výkonný výbor RC ASPV Brno-město, 

který na svém prvním zasedání zvolil předsedu a další činovníky VV.

Složení:

prof. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc.

- předseda RC

e-mail: predseda@rcbrnomesto.cz

tel: 603 258 609, 304 456 307

Soňa PROCHÁZKOVÁ

- sekretář RC

e-mail: sekretar@rcbrnomesto.cz 

tel: 721 868 221, 284 923 785

Eva JALOVECKÁ

- předseda MR RC

e-mail: metrada@rcbrnomesto.cz

tel: 603 553 997, 319 813 901

Emílie BALABÁNOVÁ

- hospodář RC

e-mail: e.balabanova@seznam.cz 

tel: 608 635 611

Ivanka KREJČOVÁ

- člen 

e-mail: ivkrejcova@seznam.cz 

tel: 732 514 689

Ing. Jarmila KŘÍSTKOVÁ

 - člen

e-mail: jarmila.kristkova@quick.cz

tel: 737 609 462

Milada Hanáková

 - člen

e-mail: jhanak1@nbox.cz  

tel: 728 365 187 

Současně byla zvolena i nová revizní komise RC ASPV Brno-město

Revizní komise:

    

František RUSKÝ

tel: 737 603 582

e-mail: janaruska@seznam.cz   

   

Evžen VINKLER

tel: 728 802 757

e-mail: evinkler@atlas.cz   

   

Lubislava HEJNOVÁ

tel: 530 312 284

e-mail: lubahejnova@gmail.com   


Výkonný výbor pravidelně zasedá 1x za měsíc vždy po konání Metodické rady. 

Přístup k zápisům a interním dokumentům mají jen členové Rady RC. 


Aktualizováno 03.04.2013